Joy Acts

Doelstelling

Doelstelling
Joy-Acts Producties stelt zich ten doel om podiumkunsten laagdrempeliger toegankelijk te maken voor iedereen. Dit houdt in dat zij;
- een verbond is van iedereen die theatergerelateerd actief is (technisch of creatief) maar geen 'thuisplaats' heeft
- eigen producties maakt, met lage toegangsprijzen
- lessen verzorgt voor groepen kinderen (ook mensen met lage inkomens)
- initiatieven van amateurgroepen ondersteunt


De Stichting richt zich vooral op podiumkunsten, en dan met name voor de jonge jeugd. Haar doel is om kinderen enthousiast te krijgen voor actieve en passieve beleving van podiumkunsten. De actieve beleving streeft de Stichting na door lessen drama en theatersport aan te bieden op scholen en buitenschools. De passieve beleving stimuleert de de Stichting door professionele voorstellingen te maken die voor iedereen toegankelijk zijn; dus betaalbare entree en een licht verteerbaar verhaal/ thema. Omdat de voorstellingen vlot in elkaar zitten, met veel humor en/ of afwisseling met moderne muziek, blijft het (vaak jonge) publiek vrijwel constant geboeid.

Verder zijn wij ook 'actief in de wijk', met audiovisuele ondersteuning van lokale projecten, creatie en vormgeving van wijkkranten, en theatergerelateerde activiteiten.

Om de doelstelling nog breder te verwezenlijken, gaat de Stichting zich richten op televisie. In 2011 maakte de Stichting haar tv-debuut toen "Het Geheim van de Zwarte Piramide" door TV Gelderland werd uitgezonden, voor maar liefst 64.000 kijkers. Het plan ligt er nu om bij regionale omroepen een eigen kinderprogrammering te gaan realiseren.