Kinderen
Welkom bij het TheaterKids Kinderkoor
Helaas is het kinderkoor medio 2022 gestopt.
Door de reeks Corona Lockdowns liep het enthousiasme van de leden (en daarmee het ledenaantal) sterk terug. Zo ver, dat we uiteindelijk met pijn in ons hart hebben moeten besluiten na al die jaren het kinderkoor te eindigen.

Hopelijk is er in de toekomst weer veel animo voor een her-opstart.
Ons koor is immers wel erg populair voor organisaties van evenementen;
in 2 maanden hebben al 5 organisaties ons benaderd voor een optreden.


Videoclips bekijken? Klik hiernaast op een van de videoclips van de Joy-Acts voorstellingen met kinderen. De clip "Varen op ons jacht" was een bijzondere samenwerking met volwassen acteurs, een kinderkoor, een combo en een dansgroep. De andere videoclips zijn van de (originele) TheaterKids-musicals